FATWA -FATWA ZAKAT

Rp110,000.00

Penulis :Syaikh Muhammad bin Salih Al Utsaimin (xxiii + 538 hlm)

Out of stock

SKU: 9789793772820 Category:

Description

Zakat merupakan ibadah mâliyah (berkaitan dengan harta) yang Allah Ta’ala wajibkan kepada umat Islam sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka.” (QS. At-Taubah [9]: 103)
Sebagai salah satu rukun Islam, zakat mempunyai kedudukan yang sangat agung. Di samping sebagai bentuk ibadah kepada Allah, zakat merupakan sarana pemerataan ekonomi umat Islam, pengikat kasih sayang antara orang kaya dan fakir miskin, dan juga membantu terciptanya kemaslahatan umat Islam. Hal ini tercermin dalam aturan-aturan zakat dan pengalokasiannya.
Sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mengetahui dan memahami permasalahan zakat. Sebab, masih ada sebagian umat Islam yang kurang memahami tentang hukum zakat dan permasalahan yang terkait dengannya. Hal ini tentu akan berpengaruh dalam praktek dan pelaksanaannya.
Buku yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini berisi kumpulan fatwa, jawaban surat-surat, dan juga artikel tentang masalah zakat yang meliputi makna zakat, hukum dan pensyariatan zakat, waktu pembayaran zakat, zakat binatang ternak, zakat biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat fitrah, zakat perhiasan, zakat harta piutang, golongan yang berhak menerima zakat, sedekah sunnah, dan masalah terkait lainnya.
Buku ini sangat tepat dan layak dijadikan rujukan dalam mengkaji masalah zakat. Pembahasannya sitematis, uraiannya jelas, dan hujjahnya sangat kuat karena setiap ulasan selalu merujuk kepada dalil-dalil Al-Qur`an dan As-Sunnah.

Additional information

Weight 1 kg
Dimensions 24.5 × 16 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “FATWA -FATWA ZAKAT”

Your email address will not be published. Required fields are marked *