RIYADH AN-NADHIRAH

Rp90,000.00

Penulis :Syaikh Abdurrahman bin Nashir AS-Sa’di (xxx + 330 hal)

Out of stock

SKU: 9786027965874 Category:

Description

Sesungguhnya antara akidah, iman, dan akhlak mempunyai pertalian yang sangat kuat. Akhlak merupakan implementasi keimanan seseorang.Akhlak yang baik adalah bukti iman yang kuat. Dan sebaliknya, akhlak yang buruk adalah bukti iman yang lemah.
Sebagaimana hamba Allah yang di pundaknya terdapat tugas dan berbagai kewajiban, sementara di hadapannya terdapat berbagai ujian dan cobaan, maka nasihat merupakan modal utama dalam mengarungi kehidupan. Apalahi jika kita sadari, tabiat manusia yang mudah lupa, lalai, terpengaruh dan cenderung pada apa yang dimaui hawa nafsu yang umumnya mengajak pada kemurkaan. Maka pada titik ini, semakin nyata bahwa kita sangat membutuhkan nasihat.
Dalam buku ini, penulis merangkum berbagai nasehat yang agung yang di tujukan kepada segenap kaum muslimin terhadap pokok-pokok agama yang banyak mereka lalaikan dan tinggalkan agar di hidupkan kembali, baik berkaitan dalam masalah akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak.
Dalam setiap penjelasannya, penulis menyadarkan kepada Al-Qur’an, As-sunnah dan perkataan salaful ummah. Juga mentakhrij hadits dan merujuk keapda referensi utama. Penulis menghimpuun makna yang kuat, ungkapan kalbu, serta membangkitkan jiwa dari kelalaian dan melunakkan sifat keras hati.
Semoga melalui tulisan ini, pembaca dapat mempelajari ilmu syar’i untuk memperbaiki diri dengan akhlak yang terpuji dan jalan yang lurus, serta mendapatkan faedah ilmu yang sangat agung.

Additional information

Weight 0.8 kg
Dimensions 24.5 × 16 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “RIYADH AN-NADHIRAH”

Your email address will not be published. Required fields are marked *