SYARAH UMDATUL AHKAM

Penulis :Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di (lvii + 1052 hal)

Category:

Description

Risalah ini merupakan syarah dari kitab Ushul As-Sunnah karya imam Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hambal Rahimahullah yang berisi tentang kaidah-kaidah dasar akidah salafiyah. Buku ini sangat penting untuk dibaca, dikaji, dan diterapkan sehingga dapat menuntun kepada jalan hidayah, keselamatan, dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebab, umat terakhir ini (umat Islam) tidak akan selamat kecuali hanya dengan mengikuti manhaj para salafus shalih.
Semoga kehadiran buku ini dapat meyakinkan orang-orang yang dirasuki oleh keraguan dalam keimanannya, serta menyebarkan akidah menjadi benar, hati menjadi hidup, akidah menjadi lurus, dan ibadah menjadi benar.